The Gypsy Horse Fair Stow on the Wold 26.10.2006

Jeden z najznámejších“cigánskych konských trhov“ (The Gypsy horse fair) sa koná dvakrát ročne v malebnom mestečku Stow on the Wold v oblasti zvanej Cotswold.
Prvý sa konáva na jar okolo 12-tého mája a je spojený so sviatkom apoštolov sv. Filipa a sv.Jakuba (St. Philip and James) a druhý sa konáva vždy na jeseň okolo 24-tého októbra a je spätý so sviatkom sv. Eduarda Spovedníka (St.Edward the Confessor).
Trhy sa vždy konajú v jeden deň, a to vo štvrtok už od roku 1476, kedy o ne požiadal kráľa opát z opátstva v Eveshame a bolo mu vyhovené.
Zprvu mali trhy funkciu rôznorodú. Táto oblasť bola veľmi známa chovom oviec, a práve na tieto trhy ich vodili farmari predávať. Traduje sa, že v jeden deň sa ich mohlo predať až 20 000. Spolu s ovcami sa tu predávali rôzne poľnohospodárske produkty a remeselnícke výrobky, do popredia sa dostávalo sedlárstvo a s ním spojené kone. V jednej dedinke bolo známe, žiaden kôň nebol predaný skôr, než po trhu v Stowe a v inej dedinke zasa jahňatá sa stali ovcami v deň trhu v Stowe.
Postupom času význam oviec začal v oblasti upadať a charakter trhu sa pomaly menil. Začali ho uprednostňovať rôzni farmari a profesionálni predajci koní (rozumej handláci) a ľudia z honebných stajní. Keď sa i tí po nejakom čase presunuli na miesto blízko Cheltenhamu, začali tento trh uprednostňovať “Cigáni” (Gypsies) z blízka i z ďaleka. Tunajší gypsies žijú zväčša kočovným životom a z miesta na miesto sa presúvajú v moderných karavanoch, no nájdu sa i takí, ktorí vlastnia tradičné cigánske povozy, ktoré sú prepychovo vnútri zariadené a sú ťahané jedným alebo dvoma tradičnými írskymi cobmi-tinkermi.
A práve toto plemeno dominuje na každom jednom cigánskom konskom trhu v celej krajine. Každý jeden takýto trh priťahuje tisíce návštevníkov, ktorí s obľubou nakupujú v stovkách predajných stánkov, kde sa ponúka všetko možné od zlata až po typický kočovný voz spolu s koňom. Samotné kone su predvádzané na ruke, pod sedlom i v ťahu a na každom kroku je možné vidieť uzatváranie nejakého obchodu. Celá táto “show” je skutočne jedinečná a každý, komu na naskytne príležitosť ju navštíviť, by si ju nemal nechať ujsť.

 
 
Text: Ing. Andrea Perničková
foto: Andrej Navara