2.9 2007 Pridané fotografie zo suťaží v Great Rollright